Amdanom

Cysylltwch â ni

Gallwch chi gysylltu â ni drwy e-bostio: post@melindrafod.cymru

Os ydych chi eisiau ymuno â’n rhestr e-bost, gallwch chi lenwi’r ffurflen tanysgrifio.

Am y Felin Drafod

Aelodau’r Pwyllgor Cenedlaethol 2023-24

 • Steve Blundell
 • Mererid Boswell (Swyddog Aelodaeth)
 • Talat Chaudhri (Cadeirydd)
 • Osian Elias (Trysorydd)
 • Jonathan Evershed (Is-Ysgrifennydd)
 • Llywelyn ap Gwilym
 • Colin Nosworthy (Ysgrifennydd)
 • Harriet Protheroe-Soltani
 • Dilwyn Ellis Roberts
 • Dan Richards
 • Bethan Sayed

Beth yw Melin Drafod?

Mae annibyniaeth yn gwestiwn sy’n mynd i’n hwynebu fel cenedl yn ystod y blynyddoedd i ddod. Ni yw’r unig felin drafod sy’n edrych ar y llwybr at annibyniaeth i Gymru, a’r cwestiynau polisi sy’n codi yn sgîl yr annibyniaeth honno.

Sefydlwyd ein melin drafod yn 2021 er mwyn cefnogi, hwyluso a bod yn gyfaill beirniadol i’r mudiad annibyniaeth ar lawr gwlad. Nid yw’r Felin Drafod yn perthyn i’r un blaid wleidyddol: rydym yn gweithredu’n drawsbleidiol ac yn drawsfudiadol ac yn canolbwyntio ar roi sylw manwl i’r cwestiynau sy’n codi yn sgîl y gefnogaeth gynyddol i annibyniaeth.

Sut i hwyluso annibyniaeth flaengar, nid annibyniaeth er lles annibyniaeth yn unig, yw ein blaenoriaeth. Rydym yn trin a thrafod datrysiadau i argyfyngau mawr ein hoes – o newid hinsawdd a lleiafrifoli ieithoedd i warth tlodi a hiliaeth – yma ac o amgylch y byd. 

Mae gwir angen paratoi’n drylwyr ar gyfer Cymru annibynnol: bydd y cwestiwn yn wynebu Cymru’n hwyr neu’n hwyrach, ac mae Melin Drafod yma i baratoi’r ffordd.

Ein Cyfansoddiad

Cliciwch yma i ddarllen ein cyfansoddiad (diweddarwyd ar 28/1/23)

Cliciwch yma i ddarllen ein Polisi Urddas a Pharch

Ariannu Melin Drafod

Daw unig arian Melin Drafod o’i haelodau – gallwch chi gyfrannu neu ymaelodi yma.

rss facebook twitter github gitlab youtube mail spotify lastfm instagram linkedin google google-plus pinterest medium vimeo stackoverflow reddit quora quora