Amdanom ni

Cofrestrwch eich diddordeb

Os oes gennych chi ddiddordeb yn ein melin drafod sy’n trin a thrafod agenda flaengar ar gyfer Cymru annibynnol, gadewch eich manylion yma er mwyn i ni gadw mewn cysylltiad.

Cysylltwch â ni

Mae modd cysylltu â ni drwy e-bostio: post@melindrafod.cymru

Am y Felin Drafod

Aelodau’r Pwyllgor Cenedlaethol 2021-22

  • Steve Blundell
  • Mererid Boswell (Ysgrifennydd)
  • Sam Coates
  • Talat Chaudhri (Cadeirydd)
  • Osian Elias (Trysorydd)
  • Llywelyn ap Gwilym
  • Elin Hywel
  • Sion Jobbins
  • Colin Nosworthy (Dirprwy Ysgrifennydd)
  • Harriet Protheroe-Soltani

Beth yw’r Felin Drafod?

Mae annibyniaeth yn gwestiwn sy’n mynd i’n hwynebu fel cenedl yn ystod y blynyddoedd i ddod.

Ni yw’r unig felin drafod sy’n edrych ar y llwybr at, a’r cwestiynau polisi sy’n codi yn sgil, annibyniaeth i Gymru.

Mae ein melin drafod yn cefnogi, hwyluso ac yn gyfaill beirniadol i’r mudiad annibyniaeth ar lawr gwlad.

Nid yw’r Felin Drafod yn perthyn i’r un blaid wleidyddol. Rydym yn canolbwyntio ar roi sylw manwl i’r cwestiynau sy’n codi’n sgil y gefnogaeth gynyddol i annibyniaeth.

Sut i hwyluso annibyniaeth flaengar, nid annibyniaeth er lles annibyniaeth yn unig, yw ein blaenoriaeth. Rydym yn trin a thrafod datrysiadau i argyfyngau mawr ein hoes – o newid hinsawdd a lleiafrifoli ieithoedd i warth tlodi a hiliaeth – yma ac o amgylch y byd.

Mae gwir angen paratoi’n drylwyr ar gyfer Cymru annibynnol. Bydd y cwestiwn yn ein hwynebu’n hwyr neu’n hwyrach, ac mae Melin Drafod yma i baratoi’r ffordd.

Ein Cyfansoddiad

Cliciwch yma i ddarllen ein cyfansoddiad