Cyhoeddiadau

Gwireddu’r Gymru Annibynnol – Cyllid

Papur trafod am sefyllfa gyllidol Cymru.

Gallwch chi brynu copi caled o’r papur o’n siop yn ogystal.

Uwchgynhadledd Fawr Annibyniaeth 2023

Agenda’r Uwchgynhadledd

Agenda Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Melin Drafod

Dychmygu’r Gymru Annibynol

Llyfr a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2022

Ymateb i Gomisiwn Cyfansoddiadol Llywodraeth Cymru

Ein hymateb i Gomisiwn Cyfansoddiadol Llywodraeth Cymru. [Agor fel PDF]

Llythyr ar y cyd – yr hawl i refferendwm

Gallwch chi ddarllen ein llythyr ar y cyd yn galw am hawl a phroses eglur er mwyn i Gymru allu cynnal refferendwm ar annibyniaeth. [agor yma fel PDF]

 

rss facebook twitter github gitlab youtube mail spotify lastfm instagram linkedin google google-plus pinterest medium vimeo stackoverflow reddit quora quora