Cyhoeddiadau

Gwireddu’r Gymru Annibynnol – Cyllid

Papur trafod am sefyllfa gyllidol Cymru

Uwchgynhadledd Fawr Annibyniaeth 2023

Agenda’r Uwchgynhadledd

Agenda Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Melin Drafod

Ymateb i Gomisiwn Cyfansoddiadol Llywodraeth Cymru

Ein hymateb i Gomisiwn Cyfansoddiadol Llywodraeth Cymru. [Agor fel PDF]

Mae modd i’r cyhoedd ymateb drwy fynd yma. 

Llythyr ar y cyd – yr hawl i refferendwm

Gallwch chi ddarllen ein llythyr ar y cyd yn galw am hawl a phroses eglur er mwyn i Gymru allu cynnal refferendwm ar annibyniaeth. [agor yma fel PDF]

 

rss facebook twitter github gitlab youtube mail spotify lastfm instagram linkedin google google-plus pinterest medium vimeo stackoverflow reddit quora quora