Cyhoeddiadau

Ymateb i Gomisiwn Cyfansoddiadol Llywodraeth Cymru

Ein hymateb i Gomisiwn Cyfansoddiadol Llywodraeth Cymru. [Agor fel PDF]

Mae modd i’r cyhoedd ymateb drwy fynd yma. 

Llythyr ar y cyd – yr hawl i refferendwm

Gallwch chi ddarllen ein llythyr ar y cyd yn galw am hawl a phroses eglur er mwyn i Gymru allu cynnal refferendwm ar annibyniaeth. [agor yma fel PDF]