Rhoi

Er mwyn paratoi ar gyfer annibyniaeth flaengar i Gymru, mae angen eich cefnogaeth ar y Felin Drafod. Gwerthfawrogir yn fawr pob cyfraniad yn unol â gallu unigolyn i gyfrannu.

Cliciwch yma i roi rhodd drwy PayPal

Fel arall, gallwch chi sefydlu archeb banc neu wneud taliad un tro eich hun gan ddefnyddio’r manylion hyn:

Enw’r Cyfrif: Melin Drafod

Rhif y Cyfrif: 71764119

Cod Didoli: 51-61-15

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth.

Rhowch eich amser

Yr adnodd pwysicaf sydd gennych yw’ch amser a’ch ymdrech, os oes gennych chi ddiddordeb yn ein melin drafod sy’n trin a thrafod agenda flaengar ar gyfer Cymru annibynnol, gadewch eich manylion yma er mwyn i ni gadw mewn cysylltiad.

rss facebook twitter github gitlab youtube mail spotify lastfm instagram linkedin google google-plus pinterest medium vimeo stackoverflow reddit quora quora