Ymaelodi

Er mwyn paratoi ar gyfer annibyniaeth flaengar i Gymru, mae angen eich cefnogaeth ar Melin Drafod.

I’r rheiny sydd mewn sefyllfa ariannol i’w wneud, awgrymwn dâl aelodaeth o £5 y mis fel isafswm. Gallwch chi:

Mae aelodaeth gostynedig (£1 y mis), ar gyfer y rheini ar incymau isel, ar gael i’w phrynu yma. Gallwch chi hefyd ymaelodi â Melin Drafod drwy lenwi’r ffurflen hon.

Caiff aelodau fuddion esclusif, megis derbyn rhai papurau polisi a nwyddau am ddim, ynghyd â hawliau i gyfrannu at benderfyniadau polisi a strategol allweddol.

Rhoi

I’r bobl hynny nad ydyn nhw eisiau ymaelodi, mae modd rhoi rhodd untro drwy glicio yma.

Neu, gallwch chi sefydlu archeb banc neu wneud taliad un tro eich hun gan ddefnyddio’r manylion hyn:

Enw’r Cyfrif: Melin Drafod

Rhif y Cyfrif: 71764119

Cod Didoli: 51-61-15

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth.

rss facebook twitter github gitlab youtube mail spotify lastfm instagram linkedin google google-plus pinterest medium vimeo stackoverflow reddit quora quora