Dafydd Wigley a Natalie Jones

Trafodaeth rhwng cyn-Arweinydd Plaid Cymru Dafydd Wigley a Natalie Jones yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Moduan.

rss facebook twitter github gitlab youtube mail spotify lastfm instagram linkedin google google-plus pinterest medium vimeo stackoverflow reddit quora quora