Cymharu Cymru a’r Alban: diwylliant, cymdeithas sifil ac annibyniaeth