Cyfrannu – Contribute

Melin Drafod needs your help to prepare the path to a progressive, independent Wales.

Every contribution is very much appreciated, according to an individual’s ability to pay. For those in a financial position to do so, we suggest a contribution of £5 a month.

Click here to make a donation via PayPal:
Alternatively, you can set-up a standing order or make a one-off donation yourself using the following details:

Account Name: Melin Drafod

Account Number: 71764119

Sort Code: 51-61-15

Thank you very much for your support.

Donate your time

The most important resource you have is your time and your effort, if you are interested in supporting our think tank which is shaping a progressive agenda for an independent Wales, leave your details here so we can stay in touch.

——————————————————————————————

Er mwyn paratoi ar gyfer annibyniaeth flaengar i Gymru, mae angen eich cefnogaeth ar y Felin Drafod.

Gwerthfawrogir yn fawr pob cyfraniad yn unol â gallu unigolyn i gyfrannu. I’r rheiny sydd mewn sefyllfa ariannol i’w wneud, awgrymwn gyfraniad o £5 y mis.

Cliciwch yma i roi rhodd drwy PayPal:
Fel arall, gallwch chi sefydlu archeb banc neu wneud taliad un tro eich hun gan ddefnyddio’r manylion hyn:

Enw’r Cyfrif: Melin Drafod

Rhif y Cyfrif: 71764119

Cod Didoli: 51-61-15

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth.

Rhowch eich amser

Yr adnodd pwysicaf sydd gennych yw’ch amser a’ch ymdrech, os oes gennych chi ddiddordeb yn ein melin drafod sy’n trin a thrafod agenda flaengar ar gyfer Cymru annibynnol, gadewch eich manylion yma er mwyn i ni gadw mewn cysylltiad.

rss facebook twitter github gitlab youtube mail spotify lastfm instagram linkedin google google-plus pinterest medium vimeo stackoverflow reddit quora quora